Νικόλαος Κουρογένης

Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

Ο Νικόλαος Κουρογένης είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει επίσης τις θέσεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής, και του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική.

Έχει εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο και ως σύμβουλος σε εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τεχνολογίας.

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ευρωπαϊκή ένωση και από τον ιδιωτικό τομέα.

 

Επιστροφή στην κατηγορία Ομιλητές Συνεδρίου

History Agenda Registration