Επικοινωνία

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το συνέδριο, επικοινωνήστε:


 Yannis A. Pollalis

 Professor of Business Strategy

 Director, MSc. in Economic & Business Strategy

 Director, iLEADS Research Lab 

 University of Piraeus, Dept. of Economic Science

 Tel :  +30.210.414.2353, E-mail: yannis@unipi.gr 

 Personal website: www.unipi.gr/faculty/yannis

 MSc. EBS website: msc-ebs.gr/ 

 iLEADS website: ileads.unipi.gr/ 

History Agenda Registration