Θεματολογία

Το Συνέδριο αυτό θα αποτελέσει ένα βήμα παρουσίασης εργαλείων, τεχνολογιών και μέσων για την ανάπτυξη ψηφιακών στρατηγικών σε επιλεγμένους τομείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στις αλλαγές που πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιχειρήσεις και φορείς για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους. Επίσης επιδιώκει να φέρει σε επικοινωνία τους δημιουργούς ψηφιακών λύσεων, προτάσεων και υπηρεσιών με τα στελέχη των επιχειρήσεων, των φορέων και των οργανισμών, που αναζητούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από την αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο Συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 20 ομιλητές από τον κυβερνητικό, θεσμικό και επαγγελματικό τομέα. Οι θεματολογικοί άξονες και οι ενότητες του Συνεδρίου επικεντρώνονται στους κυρίαρχους τομείς και τάσεις των τομέων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που αφορούν τους τομείς των επιχειρήσεων και των φορέων και οργανισμών των κυριότερων κλάδων ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά μεταξύ άλλων και τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Δημιουργία οικοσυστημάτων & επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός στους Δημόσιους Οργανισμούς & Ψηφιακή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός ως Μόχλευση για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα & Εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Ο Ρόλος του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό
 • Εφαρμογές Ψηφιακού Μετασχηματισμού στη Ναυτιλία
 • Βιομηχανία 4.0, Προηγμένα και ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής
 • Digital Finance, Fintech εφαρμογές, Blockchain εφαρμογές
 • Ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού των κρατικών ενισχύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους
 • Cybersecurity, Αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων (evidence based policy) στο δημόσιο
 • Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών / συστημάτων για την υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (start- upς) ή εδραιωμένων επιχειρήσεων (scale-upς)

 

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγητής Γιάννης Πολλάλης
Διευθυντής Εργαστηρίου iLEADS
Διευθυντής ΠΜΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»

Α. Επιτροπή για Θέματα Ψηφιακής Ναυτιλίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

 1. Βοζίκης Αθανάσιος avozik@unipi.gr
 2. Κοτταρίδη Κωνσταντίνα kottarid@unipi.gr
 3. Παντουβάκης Άγγελος apan@unipi.gr
 4. Φιλιππάκης Μιχαήλ mfilip@unipi.gr

 

Β. Επιτροπή για Θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Χρημα/κούς Οργανισμούς, Δημόσιους Οργανισμούς & Ασφάλεια Κυβερνοχώρου

 1. Γεωργακέλλος Δημήτριος dgeorg@unipi.gr
 2. Θεοδωρίδης Γιάννης ytheod@unipi.gr
 3. Κουρογένης Νικόλαος nkourog@unipi.gr
 4. Παπαναστασόπουλος Γιώργος papanast@unipi.gr
 5. Ψυλλάκη Μαρία psillaki@unipi.gr

 

Γ. Επιτροπή για Θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Τουρισμό, Ψηφιακά Οικοσυστήματα & Τεχνολογίες Ενέργειας

 1. Βαρελάς Σωτήρης svarelas@unipi.gr
 2. Λιάκουρας Πέτρος petrosl@unipi.gr
 3. Πολλάλης Γιάννης yannis@unipi.gr
 4. Φλάμος Αλέξανδρος aflamos@unipi.gr
History Agenda Registration