Σκοπός του Συνεδρίου

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στον «πυρήνα» των αλλαγών που πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιχειρήσεις και φορείς σε κύριους κλάδους ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους.

Ποιοι θα συμμετέχουν;

Στο 3ο Συνέδριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Εργαστηρίου iLEADS του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα συμμετέχουν βασικοί παράγοντες και φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, διαδικασιών και υπηρεσιών σε βασικούς κλάδους ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στις αλλαγές που πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιχειρήσεις και φορείς για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους. Επίσης επιδιώκει να φέρει σε επικοινωνία τους δημιουργούς ψηφιακών λύσεων, προτάσεων και υπηρεσιών με τα στελέχη των επιχειρήσεων, των φορέων και των οργανισμών, που αναζητούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από την αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο Συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 20 ομιλητές από τον κυβερνητικό, θεσμικό και επαγγελματικό τομέα. Οι θεματολογικοί άξονες και οι ενότητες του Συνεδρίου επικεντρώνονται στους κυρίαρχους τομείς και τάσεις των τομέων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που αφορούν τους τομείς των επιχειρήσεων και των φορέων και οργανισμών των κυριότερων κλάδων ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

 

History Agenda Registration